Palautusoikeus

Palautusoikeus ja tilauksen peruutus

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus peruuttaa tilauksensa kokonaan tai osittain ennen sen toimittamista ja 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Asiakkaan on ilmoitettava tilauksen peruuttamisesta kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@symbolum.fi. Pelkkä tavaran palauttaminen ei peruuttamiseen riitä, vaan asiakkaan on ilmoitettava halustaan peruuttaa sopimus. Jos asiakas peruuttaa tilauksen 14 päivän peruuttamisaikaa noudattaen, on hänen palautettava vastaanottamansa tavara viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen hänelle lähetetyn kirjelähetyksen seitsemän arkipäivän kuluttua postin merkitsemästä postileimasta, tai paketin ollessa kyseessä sinä hetkenä, kun paketti on luovutettu asiakkaalle. Asiakas maksaa palautuksesta aiheutuneet kustannukset.

Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se oli vastaanotettaessa, myyntikelpoinen ja käyttämätön. Mikäli tuote on pakattu suojamuoviin tai kalvoon, ei tätä suojusta saa poistaa. Tuotteita tulee tarkastella varoen, eikä niitä saa tarpeettomasti avata. Käyttöön otetun tuotteen arvon alentumisesta vastaa asiakas.

Palautettavan tuotteen ja peruutusilmoituksen mukana tulee olla tiedot tilauksesta, jolle palautus kohdistuu (tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä tilausnumero). Nimettömiä palautuksia emme voi käsitellä.

Symbolum Oy ei ota vastaan peruutusajan jälkeen lähetettyjä palautuksia tai palautuksia, joista ei ole tehty peruutusilmoitusta. Symbolum Oy säilyttää oikeuden laskuttaa aiheettomista palautuksista aiheutuneet sellaiset kulut asiakkaalta, joita ei ole saatu katettua tuotteen uudelleenmyynnillä.

Tilauksen peruutukset ja reklamaatiot ilmoitetaan osoitteeseen asiakaspalvelu@symbolum.fi. Tuotepalautukset lähetetään alla olevaan osoitteeseen.

Symbolum Oy
ASIAKASPALAUTUS
Vaahterakuja 5.
02940 Espoo

 

Asiakkaan maksamien rahojen palauttaminen

Mikäli asiakas on maksanut tuotteen, mutta peruu kaupan sdetyssä ajassa ja palauttaa mahdollisesti saamansa tuotteen vahingoittumattomana ja myyntiin edelleen sopivana, palautetaan maksettu maksu asiakkaalle.

 

Reklamaatio

Väärin toimitetuista tai virheellisistä tuotteista tulee reklamoida viipymättä asiakaspalveluumme. Pyrimme ensisijaisesti korjaamaan virheen toimittamalla oikean, virheettömän tuotteen, toissijaisesti sopimalla hinnanalennuksesta tai purkamalla kaupan.

 

Rajoitukset

Emme myy tuotteita henkilöille, joilla on erääntyneitä laskuja Symbolum Oy:lle tai henkilöille, jotka toistuvasti palauttavat tilaamansa tuotteet tai muutoin käyttävät väärin tarjoamiamme palveluita.

Asiakas vastaa antamansa toimitusosoitteen oikeellisuudesta. Toimitusosoite tulee yksilöidä tarkasti ovessa näkyvän nimen, katuosoitteen ja postitoimipaikan mukaisesti. Nimen perässä tulee käyttää c/o merkintää, jos saajan nimi on eri kuin ovessa tai postilaatikossa ilmoitettu (esim. “Vastaanottajan nimi” c/o “Ovessa oleva nimi”).

Jos asiakas ilmoittaa toimitusosoitteensa virheellisesti ja posti tai muu rahdinkuljettaja virheen vuoksi toimitusehtojensa mukaisesti palauttaa lähetyksen lähettäjälle, Symbolum Oy veloittaa asiakkaalta postitus- ja rahtikulut käsittelymaksuineen (10 € / lähetys) toteutuneiden kustannusten mukaisesti (lähetys ja palautuskulut). Toimitusehtojensa mukaisesti posti varaa oikeuden olla jakamatta lähetystä osoitteeseen, jossa väestörekisteritietojen tai postin omien tietojen mukaan ei asu lähetyksessä ilmoitettua henkilöä. Mikäli lähetys kuitenkin halutaan toimitettavaksi tällaiseen osoitteeseen, tulee käyttää yllä mainittua c/o merkintää.

 

Yrityksen vastuu ja vastuun rajoitukset

Symbolum Oy ei vastaa yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta toimituksen viivästymisestä. Symbolum Oy ei vastaa tuotteiden virheellisen toimituksen, virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä kustannuksista.

Symbolum Oy toimii hyvän kauppiastavan mukaisesti ja noudattaa toiminnassaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaisee Conflict Management Institute (COMI) välimiesmenettelysääntöjensä mukaisesti.

Kaikissa toimintaan liittyvissä kysymyksissä ja palautteissa pyydetään asiakkaita ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

Force majeure

Symbolum Oy ei ole vastuussa toimituksen viivästyksestä tai estymisestä, mikäli syy tähän on Symbolum Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka, kuten tavarantoimitukset estävät sääolosuhteet, luonnonmullistus, sota, onnettomuus, tuonti- tai vientikielto, viranomaisten päätös, liikenteen tai energian jakelun häiriintyminen tai estyminen, työtaistelutoimenpide tai muu vastaava Symbolum Oy:n tai aiemman myyntiportaan toimintaa estävä seikka.